Kategori Arşivi: ‘JS’

JS – Rest Pattern ve Parametreler

Rest pattern ve rest parametreleri, programlamada sıkça kullanılan iki kavramdır. Her ikisi de verilerin işlenmesini ve yönetilmesini kolaylaştırır.

Rest Pattern:

Rest pattern, bir nesnenin veya dizinin kalan öğelerini tek bir değişkene atamak için kullanılan bir desindir. Üç nokta (…) sembolü ile gösterilir. Bu sembol, kalan öğelerin bir dizi olarak depolanacağını belirtir.

Örneğin, bir dizinin ilk iki öğesini ayrı değişkenlere, kalan öğeleri ise tek bir değişkene atamak isteyebilirsiniz:

Rest pattern, özellikle nesnelerin de-structuring işlemlerinde de kullanılır. Bir nesnenin belirli özelliklerini ayrı değişkenlere, kalan özelliklerini ise tek bir değişkene atayabilirsiniz.

Rest Parametreler:

Rest parametreler, bir fonksiyona isteğe bağlı olarak herhangi bir sayıda argüman geçmesine izin verir. Üç nokta (…) sembolü ile gösterilirler. Bu sembol, kalan argümanların bir dizi olarak depolanacağını belirtir.

Örneğin, toplam hesaplayan bir fonksiyon yazmak istiyorsanız, rest parametreleri kullanarak istediğiniz kadar sayıda sayı toplayabilirsiniz:

Rest parametreler, fonksiyonların daha esnek olmasını sağlar. Fonksiyonu kaç tane argümanla çağıracağınızı önceden bilmeseniz bile kullanabilirsiniz.

Rest pattern ve rest parametreler, JavaScript’in ES6 sürümünde eklenmiştir. Bu nedenle, daha eski JavaScript sürümlerinde kullanılamazlar.

Kaynak: Bard: Large Language Model

Kategori JS
17.02.2024
38 Okunma

Js – Yıkım Genel

 

Kategori JS
14.02.2024
36 Okunma

Js – Nesne Yıkımı

 

Kategori JS
14.02.2024
30 Okunma

JS – Dizi Yıkımı

 

Kategori JS
14.02.2024
37 Okunma

JavaScript’te spread operatörü

JavaScript’te spread operatörü ( … ) genellikle nesne veya dizilerin kopyalarını oluşturmak, birleştirmek veya döndürmek için kullanılır. Spread operatörü, özellikle modern JavaScript (ES6 ve sonrası) üzerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. İşte spread operatörünün bazı kullanım alanları:

1. Nesne Kopyalama:

2. Nesne Birleştirme:

3. Dizi Kopyalama:

4. Dizi Birleştirme:

5. Fonksiyon Parametrelerini Toplama:

6. Nesne Literalleri İçinde Kullanma:

7. Destructuring ile Kullanma:

Spread operatörü, destructuring (yapısal ayrıştırma) işlemleri sırasında da kullanılabilir.

8. Default Değerlerle Kullanma:

Spread operatörü, default değerlerle birleştirilerek kullanılabilir.

9. Array ve Object Rest Spread Operatörleri:

Destructuring veya object rest spread operatörleriyle birlikte kullanılabilir.

10. Function Arguments Destructuring:

Fonksiyon parametrelerini daha temiz ve açık bir şekilde almak için kullanılabilir.

11. More Examples:

 

Kategori Featured, JS
01.02.2024
220 Okunma

Js Falsy, Mantıksal OR, AND , Nullish Birleşme Operatörü, Optional Chaining

Boolean() fonksiyonu, içine verilen değeri boolean türüne dönüştürür. Ancak JavaScript’te bazı değerler “falsy” olarak kabul edilir ve 0 da bu değerlerden biridir. Falsy değerler şunlardır:

 1. false

 2. 0

 3. “”(boş string), ”

 4. null

 5. undefined

 6. NaN (Not a Number)

Falsy değerler, mantıksal ifadelerde false olarak değerlendirilir. Örneğin:

 

Bu örnekte, num değişkeninin değeri 0’dır. 0, falsy bir değerdir. Bu nedenle, if bloğu çalışmaz ve else bloğu çalışır.

Bu değerlerden herhangi biri Boolean() fonksiyonu içine verildiğinde false dönecektir. Dolayısıyla, Boolean(0) ifadesi 0 değeri falsy olduğu için false dönecektir.

Örnek:

Bu durum, bir if koşulunda veya bir değerin truthy veya falsy olup olmadığını kontrol etmek amacıyla sıklıkla kullanılır.

NaN JavaScript’te “Not a Number”ın kısaltmasıdır. Bu değer, matematiksel bir işlem sonucunda sayı olmayan bir değeri temsil eder. NaN, sayısal bir operasyonun başarısız olduğu veya tanımsız bir sonuç ürettiği durumlar için kullanılır.

Örneğin, 0 / 0 veya ‘abc’ * 2 gibi işlemler sonucunda NaN elde edilir. NaN ‘ın ilginç bir özelliği, kendisiyle yapılan her türlü aritmetik işlemin de NaN üreteceğidir.

Bu tür durumlarda, JavaScript NaN‘yi sayısal bir değer olmayan bir durumu temsil etmek için kullanır. Ancak, NaN her zaman falsy olarak değerlendirilir. Bu nedenle, Boolean(NaN) ifadesi false döner, çünkü NaN falsy bir değerdir.

 1. == Operatörü:
  • Tip dönüşümü yaparak karşılaştırma yapar. İki operandın tipi farklıysa, JavaScript bir tür dönüşümü gerçekleştirerek karşılaştırma yapmaya çalışır.
  • Örneğin, 1 == '1' ifadesi true döner, çünkü JavaScript otomatik olarak string’i sayıya çevirir ve eşit olduklarını kabul eder.
 2. === Operatörü:
  • Tip dönüşümü yapmadan sadece değer ve tip kontrolü yapar. Eğer iki operandın tipi farklıysa, === operatörü false döner.
  • Örneğin, 1 === '1' ifadesi false döner, çünkü değerler eşit olsa da tipler farklıdır.

Genel olarak, === operatörü kullanımı, beklenmedik tip dönüşümlerini önlemek ve daha güvenli karşılaştırmalar yapmak için önerilir.

Optional Chaining Nedir?

Optional chaining, JavaScript ve TypeScript gibi dillerde kullanılan yeni bir özelliktir. Bu özellik, isteğe bağlı (optional) değerlere güvenli bir şekilde erişmenizi sağlar. İsteğe bağlı değerler, null veya undefined olabilen değerlerdir.

Optional chaining, bir nokta (.) operatörü ile soru işareti (?) kombinasyonundan oluşur. Bu sembolün kullanımı, bir sonraki operandın yok olma ihtimalinden kaynaklanan olası hataları önler.

Nasıl Çalışır:

Optional chaining, bir zincir halinde birden fazla isteğe bağlı değere erişmek için kullanılabilir. Zincirdeki herhangi bir noktada null veya undefined değeriyle karşılaşıldığında, zincirleme durdurulur ve null veya undefined değeri döndürülür. Bu sayede hata oluşumu önlenir.

 

Kategori Featured, JS
30.01.2024
43 Okunma