Flutter FloatingActionButton Kullanımı

Öncelikle FloatingActionButton’ın kullanımı için, önceden oluşturulmuş bir Scaffold bileşeni içinde yer alması gerektiğini unutmayın.

İşte basit bir örnek:

Bu örnekte, Scaffold bileşeni içinde, floatingActionButton özelliği kullanılarak bir FloatingActionButton oluşturulmuştur. onPressed özelliği, FloatingActionButton tıklandığında çalışacak kodu içerir. child özelliği, FloatingActionButton içinde görünecek ikonu belirler.

FloatingActionButton’ı farklı şekillerde özelleştirebilirsiniz. Örneğin, FloatingActionButton’ın arkasındaki materyal rengini değiştirmek için backgroundColor özelliğini kullanabilirsiniz:

Ayrıca, shape özelliğini kullanarak FloatingActionButton’ın şeklini de değiştirebilirsiniz:

Bu örnekte, shape özelliği, FloatingActionButton’ın şeklini yuvarlatılmış köşeli bir dikdörtgen olarak belirler. borderRadius özelliği, köşelerin yuvarlaklığını ayarlar.

Flutter’da FloatingActionButton’un birçok farklı özelliği ve kullanımı vardır. Umarım bu örnekler size başlangıçta yardımcı olmuştur.

Kategori Featured, Flutter
16.03.2023
79 Okunma

Flutter FutureBuilder Kullanımı #137

Flutter’da verilerin asenkron olarak getirilmesi için kullanılan birçok yöntem vardır. Bunlardan biri de FutureBuilder widget’ıdır. FutureBuilder, asenkron bir işlemdeki verileri anlık olarak görüntülemek için kullanılır.

FutureBuilder, gelecekte tamamlanması beklenen bir işlemi başlatır ve işlem tamamlandığında sonucu ekrana yansıtır. FutureBuilder widget’ı, bir Future nesnesi alır ve Future nesnesi tamamlandığında çağrılan bir builder fonksiyonunu içerir. Builder fonksiyonu, Future nesnesi tamamlandığında yeniden çağrılır ve builder fonksiyonu tarafından döndürülen Widget ağacı görüntülenir.

Şimdi, FutureBuilder widget’ını üç örnekle inceleyelim:

Örnek 1: Bir JSON veri kaynağından veri çekme

Bu örnekte, FutureBuilder widget’ını kullanarak bir JSON veri kaynağından veri çekeceğiz ve ListView widget’ı ile birlikte verileri listeleyeceğiz.

Öncelikle, http paketini projemize ekleyelim:

Şimdi, main.dart dosyasına aşağıdaki kodları ekleyelim:

Örnek 2: Veri kaynağından veri almak ve FutureBuilder kullanarak göstermek

Bu örnekte, bir veri kaynağından (API, veritabanı vb.) veri alacağız ve FutureBuilder widget’ını kullanarak alınan veriyi göstereceğiz. Bu örnekte, jsonplaceholder API’sini kullanacağız.

İlk olarak, HTTP isteği yapmak için http paketini ekleyelim. pubspec.yaml dosyasına aşağıdaki satırı ekleyin:

Daha sonra, main.dart dosyasına aşağıdaki kodu ekleyin:

Bu örnekte, fetchPosts adlı bir fonksiyon oluşturduk. Bu fonksiyon, API’dan veri alır ve JSON formatında döndürür. Daha sonra, HomePage sınıfımızda, FutureBuilder kullanarak bu fonksiyondan verileri gösteriyoruz.

FutureBuilder widget’ı, asenkron olarak veri alınması gereken durumlarda kullanılır. Widget’ın future parametresine, verilerin alınacağı Future nesnesi atanır. builder parametresi, Future nesnesinin durumuna göre farklı widget’lar döndürür. Bu örnekte, AsyncSnapshot sınıfı, hasData özelliği ile alınan verilerin var olup olmadığını kontrol eder. Veriler varsa, ListView.builder kullanarak verileri liste şeklinde gösteririz. Veriler yoksa, CircularProgressIndicator kullanarak yükleniyor işlemini gösteririz.

Örnek 3: Firebase Verilerini FutureBuilder ile Getirme

Firebase, popüler bir Backend-as-a-Service (BaaS) hizmetidir ve Flutter uygulamalarında kullanılabilecek birçok araç sunar. Firebase Firestore, gerçek zamanlı veritabanı hizmeti sunar ve bu örnekte Firestore kullanarak FutureBuilder ile veri getireceğiz.

Öncelikle, pubspec.yaml dosyanızda Firebase ve Firestore bağımlılıklarını ekleyin:

Firebase Firestore’a erişmek için, projenizde bir Firebase projesi oluşturmanız ve projenizin Firebase SDK’sını yapılandırmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Firebase Dokümantasyonuna bakabilirsiniz.

Firestore’dan veri almak için önce bir FirebaseFirestore örneği oluşturmalıyız:

Daha sonra, bir Future döndüren bir fonksiyon yazacağız. Bu fonksiyon, Firestore’dan verileri getirecek ve bunları bir List olarak döndürecek.

Bu fonksiyon, ‘myCollection’ adlı bir Firestore koleksiyonundan ‘myField’ adlı bir alanın değerlerini getiriyor. Sonra bu değerleri bir Liste ekleyip return ediyor.

Son olarak, bu Future‘ı bir FutureBuilder içinde kullanabiliriz:

FutureBuilder widget’ı, _getFirestoreData() fonksiyonunu çağırarak bir Future döndürür. Bu Future henüz tamamlanmamışsa, CircularProgressIndicator gösterilir. Future tamamlandığında, ListView‘de veriler görüntülenir. Future bir hata verirse, bir hata mesajı gösterilir.

Sonuç

Bu makalede, FutureBuilder widget’ının ne olduğunu ve nasıl kullanılabileceğini öğrendik. FutureBuilder, bir Future döndüren işlemleri asenkron olarak yönetmek için kullanılır.

Kategori Featured, Flutter
16.03.2023
84 Okunma

Flutter Opacity Kullanımı #138

Flutter’da Opacity widgeti, bir widgetin saydamlığını ayarlamaya olanak tanıyan bir widgetdir. Bu widget, içinde bulunduğu widgetin opaklığını değiştirmek için kullanılır. Bu makalede, Flutter’daki Opacity widgeti hakkında ayrıntılı bilgi edinecek ve örneklerle nasıl kullanıldığını öğreneceksiniz.

Opacity Widget’inin Kullanımı

Flutter’da Opacity widgeti, kullanımı oldukça basit bir widgetdir. Yalnızca bir child widgeti ve bir opacity değeri gerektirir. Opacity değeri, widgetin saydamlığını belirler ve 0,0 ile 1,0 arasında bir değer alır. Değer arttıkça, widgetin opaklığı artar. Değer azaldıkça, widgetin opaklığı azalır.

Yukarıdaki örnekte, bir Container widgeti içeren bir Opacity widgeti kullanılmıştır. Opacity değeri 0.5 olarak ayarlandığı için, Container widgeti yarı saydamdır.

Opacity Widget’inin Özellikleri

Opacity widgeti, child widgetine etki eden birkaç özellik sunar. Bu özellikler şunlardır:

opacity

Bu özellik, widgetin saydamlığını belirler. Değer 0,0 ile 1,0 arasında olmalıdır.

alwaysIncludeSemantics

Bu özellik, Opacity widgetinin, child widgetinin semantiğinin daima görünür olmasını sağlar. Varsayılan değeri false’dur.

child

Bu özellik, Opacity widgetinin içinde bulunan child widgetini belirler.

Opacity Widget’inin Örnekleri

Şimdi, Opacity widgetini kullanarak birkaç örnek görelim.

Örnek 1: Butonun Opaklığını Değiştirme

Bu örnekte, bir butonun opaklığını değiştirmek için Opacity widgeti kullanılır. Butona tıkladığınızda, opaklık değeri değişir.

Örnek 2: Animasyonlu Opacity

Bu örnekte, Opacity widget’ını kullanarak bir resmin opaklığını bir animasyon yardımıyla değiştireceğiz.

Bu örnekte, _visible adlı bir boolean değişken tanımlıyoruz ve varsayılan olarak true değerini atıyoruz. AnimatedOpacity widget’ı içindeki opacity özelliği, _visible değişkeninin değerine göre ayarlanıyor. duration özelliği, animasyonun süresini belirliyor.

Ayrıca, uygulamamızda bir düğme kullanarak _visible değişkeninin değerini tersine çeviriyoruz. Bu düğme, setState yöntemi kullanılarak MyHomePage sınıfının durumunu güncelliyor ve böylece resmin opaklığı da güncelleniyor.

Umarım bu örnekler, Opacity widget’ının ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını anlamana yardımcı olmuştur.

Kategori Featured, Flutter
16.03.2023
91 Okunma

Flutter AnimatedContainer Kullanımı #139

Senaryo: Bir kullanıcının profiline tıkladığında, profili genişleyen bir şekilde açılsın ve kapansın.

Bu senaryoyu gerçekleştirmek için AnimatedContainer Widget’ını kullanabiliriz. AnimatedContainer, kendisine verilen özelliklerde (width, height, padding, margin, color vb.) ani bir şekilde geçiş yapabilen bir Container Widget’ıdır. Bu nedenle, genişleyen ve daralan bir profile sahip olmak istediğimizde AnimatedContainer Widget’ını kullanabiliriz.

Örnek Kod:

Burada, AnimatedContainer‘ın width ve height özelliklerini, _isExpanded değişkenine bağlı olarak değiştiriyoruz. _isExpanded true olduğunda, AnimatedContainer’ın boyutları genişleyecek ve profil içeriği görüntülenecektir.

InkWell widget’i, kullanıcının profil resmine tıkladığında _isExpanded değişkeninin değerini değiştirmek için kullanılır. Böylece, profil resmine her tıklandığında, profil genişleyecek veya daralacaktır.

AnimatedContainer ayrıca decoration özelliği aracılığıyla da birçok stil özelliğine sahip olabilir. Bu örnekte, borderRadius özelliği, profil daraldığında dairesel şekli koruyacak şekilde ayarlanmıştır.

Sonuç olarak, AnimatedContainer Widget’ı, herhangi bir Widget’ın animasyonlu bir şekilde genişlemesi ve daralması için kullanılabilir. Bu sayede, kullanıcıların ilgisini çekecek interaktif ve animasyonlu arayüzler tasarlamak daha kolay hale gelir.

 AnimatedContainer‘ın kullanımı sadece boyutu değiştirmekle sınırlı değildir. Aynı zamanda arka plan rengi, border rengi, padding, margin gibi diğer stil özellikleri de animasyonlu bir şekilde değiştirilebilir. Örneğin, bir uygulamada kullanıcının bir butona tıkladığında, butonun rengi değişebilir ve bu renk değişimi animasyonlu bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Örnek Kod:

Bu örnekte, AnimatedContainer‘ın boyutu değişmiyor, ancak arka plan rengi, border radius ve gölgelendirme değişiyor. Butona tıklandığında, _isClicked değişkeni değiştirilerek, AnimatedContainer‘ın özellikleri animasyonlu bir şekilde değiştirilir.

BoxDecoration sınıfı, AnimatedContainer‘ın stil özelliklerini ayarlamak için kullanılır. Bu örnekte, borderRadius özelliği butonun tıklanabilir hale geldiğinde 20 olacak şekilde ayarlanmıştır. Ayrıca, boxShadow özelliği de kullanılarak, butonun gölgesi animasyonlu bir şekilde genişleyecektir.

Sonuç olarak, AnimatedContainer Widget’ı, interaktif ve animasyonlu arayüzler tasarlamak için çok kullanışlı bir Widget’tır. Basitçe boyut değişimiyle sınırlı değildir ve diğer stil özelliklerini animasyonlu bir şekilde değiştirerek, uygulamaların kullanıcılar üzerinde daha fazla etkisi olmasını sağlar.

Kategori Featured, Flutter
16.03.2023
59 Okunma

Flutter Wrap Kullanımı #140

Flutter’da Wrap widget’ı, diğer widget’ları sığdıramadığınız zamanlarda veya farklı boyutlardaki widget’ları bir araya getirip düzenlemek istediğinizde kullanabileceğiniz bir widget’tır. Wrap widget’ı, belirli bir eksen üzerinde, satırlara veya sütunlara bölünmüş çocuk widget’larını yönetir. Bu sayede, widget’larınızın birbirleriyle çakışmasını önler ve ekrana daha iyi bir yerleşim sağlar.

Wrap widget’ı, diğer layout widget’larından farklı olarak belirli bir boyuta sahip değildir. Yani, içindeki widget’ların boyutlarına göre otomatik olarak genişler veya daralır. Wrap widget’ı, özellikle birden fazla farklı boyuttaki widget’ı düzenlemek istediğiniz zamanlarda kullanışlıdır.

Aşağıda, Wrap widget’ını kullanarak örnek bir uygulama gösterilmektedir. Bu örnekte, farklı boyutlardaki 10 adet kutuyu bir Wrap widget’ı içinde düzenleyeceğiz.

Yukarıdaki örnekte, Wrap widget’ı Scaffold widget’ının içinde kullanılmakta ve spacing ve runSpacing özellikleri kullanılarak aralıklar ayarlanmıştır. spacing, widget’lar arasındaki yatay boşlukları belirlerken, runSpacing ise widget’lar arasındaki dikey boşlukları belirler. children özelliği, içindeki widget’ların listesini alır.

_buildBox fonksiyonu, her bir kutunun boyutunu, rengini ve içindeki metni ayarlamak için kullanılır.

Sonuç olarak, Wrap widget’ı ile farklı boyutlardaki widget’ları bir araya getirip düzenleyebilirsiniz. Bu sayede, ekrana daha iyi bir yerleşim sağlayabilirsiniz. Wrap widget’ı, diğer layout widget’larından farklı olarak, widget’larınızın boyutlarına göre otomatik olarak genişleyebilir veya daralabilir. spacing ve runSpacing özellikleri, aralıkları ayarlamak için kullanışlıdır.

Kategori Featured, Flutter
15.03.2023
119 Okunma

Flutter Expanded Kullanımı #141

Flutter’da, bir Widget’ın boyutunu, yalnızca kendisini veya çocuklarını kullanarak belirlemek bazen yeterli olmayabilir. Bu durumda, Flutter’da Expanded Widget’ını kullanabilirsiniz. Bu Widget, belirli bir alanı doldurmak için mevcut tüm boşlukları kullanır. Bu makalede, Flutter’da Expanded Widget’ının nasıl kullanılabileceğini ve bir örnek uygulama oluşturmayı göstereceğim.

Expanded Widget Nedir?

Expanded, bir Widget’ın belirli bir alanı doldurmak için mevcut tüm boşluğu kullanmasına izin veren bir Widget’dır. Expanded Widget, bir satır veya sütun gibi bir düzenleyici içinde kullanılabilir ve Widget’ların her biri için belirli bir alan tahsis edilir. Eğer kullanılan tüm alan, kullanılabilir alanı aşarsa, Expanded Widget’ı kullanarak Widget’lar bu boşluğu doldurabilir.

Expanded Widget aynı zamanda Flex veya Row/Column widget’ları gibi esnek düzenleyicilerde de kullanılabilir. Bu Widget’lar, yalnızca kullanılabilir alanın belirli bir yüzdesini kullanarak bir Widget’ın boyutunu belirleyebilir. Ancak, Expanded Widget, tüm kullanılabilir alanı kullanarak Widget’ın boyutunu belirler.

Flutter Expanded Widget Nasıl Kullanılır?

Flutter Expanded Widget, bir sütun veya satır içinde kullanılarak Widget’ların belirli bir alan tahsis edilmesine izin verir. Örneğin, bir satırın çocukları, ekranda belirli bir alanı kaplamalıdır. Expanded Widget, bu boşluğu kullanarak Widget’ın boyutunu genişletir.

Yukarıdaki örnekte, Expanded Widget’ları bir satırda kullanarak her bir Text Widget’ın belirli bir alan tahsis edilmesi sağlanmıştır. Expanded Widget, tüm kullanılabilir alanı kullandığı için, her bir Text Widget, eşit boyutlara sahip olacaktır.

Flutter Expanded Widget Örnek Uygulama

Aşağıdaki örnek uygulama, Expanded Widget’ın kullanımını gösterir. Bu uygulama, birkaç resmin ekranda belirli bir alanı kaplamasını sağlar.

Bu örnek uygulama, birkaç resmi ekranda belirli bir alanı kaplayacak şekilde görüntüler. Expanded Widget, her resim için belirli bir alan tahsis eder ve kullanılabilir alanın tümünü kullanarak resimleri ekranda genişletir.

# Sonuç

Flutter Expanded Widget, Widget’ların belirli bir alanı doldurmasına izin vererek ekranın kullanılabilir alanını en iyi şekilde kullanmalarına olanak tanır. Bu Widget, bir sütun veya satır içinde kullanılabilir ve diğer Widget’larla birlikte kullanılarak ekranı maksimum kapasiteyle kullanır. Yukarıdaki örneği ve örnek uygulamayı kullanarak, Flutter Expanded Widget’ını nasıl kullanabileceğinizi anlamış olmalısınız.

Kategori Featured, Flutter
15.03.2023
73 Okunma

Flutter SafeArea Kullanımı #142

Flutter SafeArea Nedir?

Flutter SafeArea, uygulamalarımızda kullanıcıların içeriğe müdahale etmeden cihaz ekranındaki boşluklardan kaçınmamızı sağlayan bir widget’dır. SafeArea widget’ı, cihazın üst, alt, sol ve sağ kenarlarına göre içeriğimizi otomatik olarak yeniden boyutlandırır ve güvenli bir alan içinde görüntülememize yardımcı olur.

SafeArea Kullanımı

SafeArea widget’ı, genellikle Scaffold widget’ının altında kullanılır. Öncelikle, ekranın güvenli alanını belirlemek için SafeArea widget’ını kullanarak bir layout oluşturmamız gerekir.

Yukarıdaki örnekte, SafeArea widget’ı, Scaffold widget’ının altında kullanılır ve içinde Container widget’ı bulunur. SafeArea widget’ı, cihazın üst ve alt kenarlarına göre içeriği yeniden boyutlandırır ve güvenli bir alan sağlar.

SafeArea widget’ının child özelliği, güvenli alanın içine yerleştirilen widget’ları belirtir. Bu örnekte, child özelliğindeki Container widget’ı, güvenli alanın içindeki tek bir Text widget’ını içerir.

Örnek Uygulama

Aşağıdaki örnek uygulama, SafeArea widget’ını kullanarak bir uygulama oluşturur. Uygulamanın ana ekranında, bir Column widget’ı ve Expanded widget’ları kullanarak üst ve alt çubuklar arasındaki alanı dolduracak bir resim ve metin görüntülenir.

 

Kategori Featured, Flutter
15.03.2023
81 Okunma

Row Widget’ı Oluşturma

Taban olarak, Flutter’da Row widget’ı, Column widget’ına benzer bir şekilde çalışır, ancak yatay bir hizalamaya sahiptir. Bu widget, düzenlenmiş bir liste veya form gibi UI öğeleri oluşturmak için kullanılabilir.

Row Widget’ı Oluşturma

Bir Row widget’ı oluşturmak için, Row widget’ını kullanarak bir dizi çocuk widget oluşturun. Örneğin, aşağıdaki kodda, bir Row widget’ı içinde üç adet Container widget’ı bulunur:

Bu kod, üç adet dikdörtgen kutu oluşturur. Her bir kutu, width ve height özellikleri kullanılarak boyutlandırılmıştır. Bu özellikler, Container widget’ı için isteğe bağlıdır ve boyutları otomatik olarak ayarlanabilir.

Row Widget’ında Boşlukları Ayarlama

Row widget’ında, çocuk widget’lar arasındaki boşluğu ayarlamak için mainAxisAlignment özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik, MainAxisAlignment enum’u tarafından tanımlanan farklı hizalama seçeneklerini kullanır. Örneğin, aşağıdaki kodda, Row widget’ının çocuk widget’ları, dikey olarak ortalandırmak için mainAxisAlignment özelliği MainAxisAlignment.center olarak ayarlanır:

Row Widget’ında Çocukların Hizalanması

Row widget’ı içindeki çocuk widget’ların hizalanması, mainAxisAlignment ve crossAxisAlignment özellikleri kullanılarak ayarlanabilir.

  • mainAxisAlignment: çocuk widget’ların ana eksen boyunca hizalanmasını kontrol eder.
  • crossAxisAlignment: çocuk widget’ların çapraz eksen boyunca hizalanmasını kontrol eder.

Aşağıdaki kodda, mainAxisAlignment özelliği kullanılarak kutuların yatayda nasıl hizalandığı gösterilir:

Bu kod, üç adet kutu oluşturur ve bu kutular, MainAxisAlignment.spaceBetween özelliği kullanılarak yatay olarak hizalanır.

crossAxisAlignment özelliği, aynı şekilde, çocuk widget’ların dikey hizalanmasını kontrol eder. Aşağıdaki kodda, crossAxisAlignment özelliği kullanılarak kutuların dikeyde nasıl hizalandığı gösterilir:

Bu kod, üç adet kutu oluşturur ve orta kutunun yüksekliği, diğer iki kutudan farklıdır. Ancak, crossAxisAlignment özelliği kullanılarak, kutular dikey olarak hizalanır.

Row Widget’ı İçindeki Widget’ların Esnekliği

Bir Row widget’ı içindeki widget’ların esnekliği, Expanded widget’ı kullanılarak ayarlanabilir. Expanded widget’ı, mevcut boşluğu doldurmak için bir widget’ın boyutunu genişletir.

Aşağıdaki kodda, Row widget’ı içindeki her üç Container widget’ı Expanded widget’ı kullanılarak boyutlandırılır:

Bu kod 3 adet kutu oluşturur ve bu kutular, Expanded widget’ı kullanılarak yatay boyutlandırılır. Row widget’ı, tüm kullanılabilir alanı kaplamak için kullanılabilir olduğundan, kutular eşit genişlikte olacak şekilde boyutlandırılır.

Expanded widget’ı ayrıca, belirli bir widget’ın boyutunu belirli bir oranda genişletmek için de kullanılabilir. Aşağıdaki kodda, ilk kutu %60, ikinci kutu %30 ve üçüncü kutu %10 genişlikte ayarlanır:

Bu kod, üç adet kutu oluşturur ve her kutu, Expanded widget’ı ve flex özelliği kullanılarak boyutlandırılır.

Özet

Row widget’ı, yatayda birden fazla widget’ı hizalamak için kullanılır. mainAxisAlignment ve crossAxisAlignment özellikleri, çocuk widget’ların hizalanmasını kontrol etmek için kullanılabilir. Expanded widget’ı, bir widget’ın boyutunu mevcut boşluğu doldurmak için genişletmek veya belirli bir oranda genişletmek için kullanılabilir.

Kategori Featured
12.03.2023
73 Okunma

Column Widget’i Nasıl Kullanılır?

Flutter’da Column widget’i, dikey yönde sıralı bir dizi widget oluşturmak için kullanılır. Row widget’i ile benzer şekilde, Column widget’i de çocuk widget’lerini yatayda hizalayabilir ve farklı özelliklerle şekillendirebilirsiniz. Bu makalede, Column widget’i hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz ve birkaç örnek göreceksiniz.

Column Widget’i Nasıl Kullanılır?

Column widget’i, children özelliğine geçirilen widget’leri dikey olarak sıralar. Column widget’ı genellikle Expanded veya Flexible widget’leri ile birlikte kullanılır, böylece widget’lerin boyutu ve boyutlandırması yönetilebilir.

Örneğin, bir Column widget’i oluşturup içine iki Container widget’i ekleyelim:

Bu kodda, Expanded widget’leri, her Container widget’ını ekranda aynı miktarda yer kaplaması için esnetir. Bu, her iki Container widget’ının ekranda aynı genişlikte ve yükseklikte olmasını sağlar.

Column Widget’ına Kenarlık Ekleme

Bir Column widget’i oluştururken, Container widget’larına ek olarak, Column widget’ına kenarlık da ekleyebilirsiniz. Bu, decoration özelliğini kullanarak yapılır. Örneğin, aşağıdaki kodda, Column widget’ına yatay bir çizgi ekliyoruz:

Bu, Column widget’ının sol tarafında kırmızı bir çizgi ekler.

Column Widget’ına Boşluk Eklemek

Bir ‘Column’ widget’i oluştururken, aralara boşluk eklemek de mümkündür. SizedBox veya Expanded widget’lerini kullanarak, aradaki boşluğu belirleyebilirsiniz.

Örneğin, SizedBox widget’ini kullanarak aradaki boşluğu belirleyelim:

Bu, iki Container widget’ı arasına 20.0 yükseklikte bir boşluk ekler.

Column Widget’ında Çocukları Hizalama

Column widget’ında, çocukları yatayda hizalamak için crossAxisAlignment özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik, start, end, center, stretch gibi değerler alır.

Örneğin, aşağıdaki kodda, çocukları merkezde hizalayalım:

Bu, iki Container widget’ını dikey olarak ortalamaya ve yatayda merkezlemeye yarar.

Column Widget’ında Çocukların Genişliklerini Ayarlama

Column widget’i, çocukların genişliklerini ayarlamak için mainAxisSize özelliğini kullanır. Bu özellik, MainAxisSize.max ve MainAxisSize.min gibi değerler alır. MainAxisSize.max, tüm mevcut alanı kullanırken, MainAxisSize.min sadece çocukların ihtiyaç duyduğu alanı kullanır.

Örneğin, aşağıdaki kodda, Column widget’ının genişliği, çocuklarının genişliklerine göre ayarlanır:

Bu, ilk Container widget’ının genişliği 100.0 ve ikinci Container widget’ının genişliği 200.0 olarak ayarlanır. Column widget’i, genişliğini bu iki değere göre ayarlar.

Column Widget’ında Çocukların Ağırlığını Ayarlama

Column widget’ında, çocukların ağırlığını ayarlamak için Flexible veya Expanded widget’leri kullanabilirsiniz. Bu, çocukların mevcut alanı nasıl paylaşacağını belirler.

Örneğin, aşağıdaki kodda, iki Container widget’ının da yüksekliği Expanded widget’i kullanılarak ayarlanır:

Bu, Column widget’inin tüm alanını kaplayacak şekilde, iki Container widget’ının yüksekliğini eşit olarak paylaştırır.

Column Widget’ında Çocukların Sıralamasını Değiştirme

Column widget’ı, çocukların sıralamasını değiştirmek için children özelliğine ek olarak, reversed özelliğini de kullanabilirsiniz. Bu özellik, true olarak ayarlanırsa, çocukları ters sıraya sokar.

Örneğin, aşağıdaki kodda, çocukların sıralaması tersine çevrilecek:

Bu, iki Container widget’ını ters sırada yani yeşil önce mavi olarak gösterir.

Sonuç

Bu makalede, Flutter’da Column widget’ı kullanarak dikey olarak düzenlenmiş bir liste veya form gibi UI öğeleri oluşturmanın temellerini öğrendiniz. Ayrıca, çocukların arasındaki boşlukları, hizalamayı, genişliği, ağırlığı ve sıralamayı nasıl ayarlayacağınızı da öğrendiniz. Bu özellikler, kompleks UI öğeleri oluşturmanız için çok önemlidir. Flutter’ın güçlü widget yapısı sayesinde, farklı özellikler kullanarak çok çeşitli UI öğeleri oluşturabilirsiniz.

Kategori Featured, Flutter
12.03.2023
75 Okunma

CircleAvatar Widget Örnekleri

Flutter CircleAvatar widget, genellikle kullanıcının profil resmini veya bir kişinin temsilini göstermek için kullanılan daire şeklinde bir resim görüntüler. İşte CircleAvatar kullanımına örnekler:

  • Temsil Görseli

  • İnitial Harf

  • Ağ İsteği ile Yüklenen Görsel

  • Çerçeve ve Kenarlık Ayarlamaları

  • Kendi Widget’ınızı Kullanın

Bu sadece birkaç örnek olup, CircleAvatar’ın çeşitli kullanımları vardır. Özellikle, radius, backgroundImage, backgroundColor, foregroundColor, child, foregroundImage özelliklerini kullanarak birçok şekil ve görünüm oluşturabilirsiniz.

 

Örneklerin birleştirildiği bir örnek uygulama aşağıdaki şekildedir.

 

Kategori Featured, Flutter
09.03.2023
68 Okunma