Pandas DataFrame üzerinde drop() ve inplace parametresi

Kategori Pandas, Python
10.08.2023
66 Okunma

Pandas DataFrame üzerinde veri sütunlarını veya satırlarını silmek için drop() yöntemini kullanabilirsiniz. inplace parametresi de bu işlemi DataFrame’i değiştirip değiştirmediğinizi kontrol eder. İşte bu konseptleri açıklayan detaylar:

drop() Yöntemi: drop() yöntemi, belirli bir veya birden fazla sütunu veya satırı DataFrame’den kaldırmak için kullanılır. Varsayılan olarak, bu yöntem kaldırılan sütunları veya satırları içermeyen yeni bir DataFrame döndürür.

Örnek:

Bir satırı silmek için:

 

inplace Parametresi: inplace parametresi, bir işlemi DataFrame’i değiştirip değiştirmediğinizi belirler. Varsayılan olarak inplace=False olarak ayarlıdır, bu da drop() işlemi sonucunu yeni bir DataFrame olarak döndürür. Eğer inplace=True olarak ayarlanırsa, işlem DataFrame’i değiştirir ve ayrı bir dönüş değeri üretmez.

Örnek:

inplace=True kullanırken dikkatli olun, çünkü bu işlem mevcut DataFrame’inizi değiştirir ve herhangi bir geri alma işlemi yapmadan veriyi kalıcı olarak değiştirir.

Yani, drop() yöntemi ile bir DataFrame’den sütun veya satır kaldırırken, inplace parametresini nasıl kullanmanız gerektiğini ihtiyacınıza göre ayarlamalısınız.

Comments of this post

Henüz yorum bulunmuyor!