R ile “data.frame” Komutu

Kategori Featured, R
30.07.2023
64 Okunma

R programlama dilinde “data.frame” veri yapısı, farklı veri tiplerini içeren bir tabloyu temsil etmek için kullanılır. Bir “data.frame”, her sütunun aynı uzunluktaki vektörlerden oluşan veri yapısını içerir. İşte “data.frame” kullanımına örnekler:

Yeni bir data.frame oluşturma:

Bu örnekte, “isimler”, “yaslar” ve “maaslar” adında üç farklı vektör oluşturuyoruz. Sonrasında bu vektörleri kullanarak “veriler” adında bir data.frame oluşturuyoruz. “veriler” data.frame’i, “Isim”, “Yas” ve “Maas” adlarında üç sütuna sahip olacak ve her bir sütun ilgili vektörlerin değerlerini içerecektir.

Mevcut verileri data.frame’e ekleme:

Bu örnekte, “veriler” data.frame’ine “sehirler” adında yeni bir sütun ekliyoruz. Bu sütun “Sehir” adını alacak ve “sehirler” vektörünün değerlerini içerecektir.

data.frame’den veri seçme:

Bu örnekte, “veriler” data.frame’inden 2. satırda yer alan “Maas” sütununun değerini seçiyoruz.

data.frame’de filtreleme:

Bu örnekte, “veriler” data.frame’indeki “Yas” sütununa göre 25 yaşından büyük olanları filtreliyoruz ve sonucu “filtreli_veriler” adında yeni bir data.frame’e atıyoruz.

Data.frame’ler, R dilinde verileri düzenlemenin ve analiz etmenin güçlü bir yolu olarak kullanılır. Veri bilimciler ve analistler, genellikle bu yapıyı veri tabloları şeklinde kullanarak verileri işlemek ve analiz etmek için kullanırlar.

Comments of this post

Henüz yorum bulunmuyor!